Θ Energy Sensing by yourDragonXi Δ 1st of April 2015 Ω 4:01 PM


ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ
~ Oil & Petroleum
~ Nuclear Power
~ Hydrogen Power
~ Gas
~ Diesel
~ BIO
~ Solar
~ Lithium
~ Wind
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ
~ Hydro
~ Electricity
~ Coal
~ Ocean
~ Fusion
~ Geothermal
~ CO2
~ Water
~ Θ2Ξ
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
Δ Portfolios of Emergency and Current Energy
Δ Renewable Energy
Δ Climate Change Migitation
«Θ SENSE
Θ

Θ
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ
     
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Oil & Petroleum Sensing

Oil & Petroleum industry remains one of the most important business to be sensed »Oil & Petroleum Sensing
ξ blending bio fuel might be a way to improve the image of sustainability
ξ however, the price of petrol/crude oil/ and forecasted price due to rising demand in India and China can not be ignored
ξ maybe not the fuel for Xi but the fuel to be protected by Xi helicopter !select: ~[Σ] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Nuclear Power Sensing

Nuclear Power business is emerging worldwide and deserves close sensing »Nuclear Power Sensing
ξ new nuclear power plants will produce liquid hydrogen
ξ nuclear power is essential in the "well-to-rotor" strategy
ξ nuclear power plants are valuable energy resources to be protected by Xi helicopterselect: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Hydrogen Power Sensing

Liquid hydrogen is the fuel for the Xi helicopter »Hydrogen
ξ however, LNG (-160°C) can be the roadmap fuel for the LH2 goal
ξ hydrogen is not widely available worlwide
ξ future nuclear power stations will be capable to produce liquid hydrogenselect: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Gas Sensing Sensing

Gas has become more and more popular »Gas Sensing
ξ LNG shipment have started worldwide
ξ Ormen Lange LNG shipments from Norway started to U.S.
ξ Japan has been using LNG imported from the Middle East a long time
ξ BIO gas such as BIO-LNG might become one important fuel due to rising petrol pricesselect: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Diesel Sensing

Diesel has become popular. It is widely available specially in Europe and has entered the UAV arena »Diesel Sensing
ξ UAV helicopter prototypes using a diesel engine exist
ξ different kind of diesel fuels are available for diesel cars, for example for winter/spring/summer times
ξ EU's CleanSky project specifies diesel as the fuel for future helicopters
ξ diesel fueled manned helicopter prototypes have been flying for years
ξ however, Xi helicopter has been designed to fit and a diesel engine might NOT fit inside Xi !
ξ diesel is a fossil fuel and diesel engines emit small particles which are harmful
ξ bio-diesel is an option
ξ the most difficult challenge might be the engine weight and size for Xi !select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~ BIO Sensing

BIO fuel is a must now i.e. it's wise to do the same as Bronson »BIO Energy Sensing
ξ a bio fuel is wise to blend with a non-bio fuel
ξ Xi helicopter is designed to fly at low altitudes which makes it easier to use bio fuel
ξ BIO LNG might the right fuel in the first phase for Xi helicopter
ξ bio fuels minimize the "well-to-rotor" emissions because a biofuel can be produced locally
ξ Xi could not burn its owners biofuel but control owner's bio assetsselect: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~ Solar Sensing

Solar energy is the key for sustainable energy »Solar Power Sensing
ξ solar energy can be used to produce hydrogen
ξ photosynthesis can be turbo charged with genetically manipulated algae to produce hydrogen from sea weed/algaeselect: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~ Lithium Sensing

Lithium batteries are needed to power computer system and electronics »Lithium Power Sensingselect: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~ Wind Sensing

Wind energy is one of the hottest renewable energy business »Wind Energy Sensingselect: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~ Hydro Sensing

Hydro energy is offers untapped opportunities for renewable energy solutions »Hydro Energy Sensingselect: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~ Electricity Sensing

Electricity is the essential part in the energy chain »Electricity Energy Sensingselect: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~ Coal Sensing

Coal remains the essential part in the energy chain »Coal Energy Sensingselect: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~ Ocean Sensing

Ocean power is untapped and coming »Ocean Energy Sensingselect: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~ Fusion Sensing

Fusion energy is actively explored for future energy »Fusion Energy Sensingselect: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~ Geothermal Sensing

Geothermal energy is used for example in Iceland »Geothermal Energy Sensingselect: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~ CO2

CO2 can be captured and recovered in industry processes to be utilized by another kind of production »CO2 Energy Sensingselect: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~ Water Energy Sensing

Water is becoming more essential as world's population grows »Water Energy Sensingselect: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~

select: ~[Σ] ~[Ω]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Small & Smart Inc reserves rights to change this document without any notice
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~