Θ Oil Sensing by yourDragonXi Δ 1st of April 2015 Ω 4:01 PM

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ
~ Iraq
~ Saudi Arabia
~ Oman
~ The United States
~ South Africa
~ Organizations
~ Brazik
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
yourDragonXi~ Θ2Ξ
ξ
ξ
«Θ Energy
Θ

Θ
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[001] ~ Iraq

Iraq is opening its oil resources and will be THE location to be sensed »Iraq & Oilselect: ~[Σ] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[002] ~ Saudi Arabia

ξ Saudi Arabia was the main beneficiary of Persian Gulf countries, which earned $1.5 trillion in oil revenue 2002-2006.
ξ It's the most important oil producer to be sensed »Saudi Arabia Oil Sensingselect: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[003] ~ Oman

ξ Oman's geographic location is important in the Persin Gulf
ξ It's to be sensed »Oman Oil Sensingselect: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[004] ~ The United States

»The United States Oil Sensingselect: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[005] ~ South Africa

»South Africa Oil Sensingselect: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[006] ~ Organizations

»Organizations Oil Sensingselect: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[007] ~ Brazik

»Brazil Oil Sensingselect: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[008] ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[009] ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[010] ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[011] ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[012] ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[013] ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[014] ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[015] ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[016] ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[017] ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[018] ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[019] ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[020] ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[021] ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[022] ~


select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[023] ~


select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[024] ~


select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[025] ~


select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[026] ~


select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[027] ~


select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[028] ~


select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[029] ~


select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yourDragonXi ~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Small & Smart Inc reserves rights to change this document without any notice
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~