Θ Gas Sensing by yourDragonXi Δ 22th of September 2014 Ω 6:44 AM

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ
~ United States
~ Canada
~ China
~ Germany
~ Finland
~ France
~ Italy
~ Netherlands
~ Norway
~ Poland
~ Russia
~ Turkey
~ Australia
~ UK
~ Japan
~ Qatar
~ Spain
~ Nigeria
~ Organizations
~ Ukraine
~ Greece
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
~ Θ2Ξ
ξ
ξ
«Θ Energy
Θ

Θ
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ United States

Domestic gas activities for example in Alaska »United States Gas Sensing
ξ importing LNG from the Middle East and from Norway
ξ due to shale gas is becoming exporter!~[Σ] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Canada

Canadian companies are bidding in Alaska »Canada's Gas Sensing
ξ due to shale gas is becoming exporter!
ξ Canada is the world’s third-largest producer and second largest exporter of natural gas
ξ British Columbia is Canada’s second largest natural gas-producing province
ξ discoveries of shale gas in northeastern B.C. provide even greater reserves of natural gas
ξ U.S. has been Canada’s largest natural gas export market
ξ U.S. market is declining due to discoveries of natural gas reserves of its own
ξ as a result, Canada’s exports to the U.S. are declining as well, driving the need to develop new export markets for Canada’s surplus natural gas for electricity generation~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ China

China is an importer »China's Gas Sensing~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Germany

Germany is a key player »Germany's Gas Sensing
ξ replacing nuclear power with other energy and gas plays important role
ξ a German company is a shareholder in Gazprom~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Finland

Finland uses diesel and biodiesel is coming »Finland's Gas Sensing
ξ due to EU environment legislation is planning to import LNG
ξ refinery for biodiesel, summer diesel plus sulphurless diesel
ξ »Suomeksi~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ France

France is a key player »France's Gas Sensing
ξ Total set up a joint venture with Gazprom~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Italy

Italy import »Italy's Gas Sensing
ξ collaborates with Gazprom~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Netherlands

Netherlands has Shell »Netherlands's Gas Sensing~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Norway

Norway is a major exporter »Norway's Gas Sensing
ξ exports LNG
ξ setup a joint venture with Gazprom
ξ started shipping LNG via artic route~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Poland

Poland depends on Russian gas »Poland's Gas Sensing~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Russia

Russia is the number one gas producer »Russia's Gas Sensing
ξ Gazprom setup a joint venture with Total and NorksHydro
ξ due to shale gaz found in Canada and USA is loosing markets
ξ built gas pipeline via North Sea to Germany~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Turkey

Turkey has a good geo location regarding to pipelines to Europe »Turkey's Gas Sensing~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Australia

Australia is testing LNG »Australia~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ UK

UK has BP »UK's Gas Sensing
ξ UK also has long traditions with gas for housing
ξ UK has its own gas fields
ξ needs to import LNG~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Japan

Japan is in the forefront of gas »Japan's Gas Sensing
ξ leading car manufacturers are in Japan
ξ imports LNG from the Middle East~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Qatar

»Qatar's Gas Sensing
ξ a leading gas exporter~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Spain

»Spain's Gas Sensing
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Nigeria

»Nigeria's Gas Sensing
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Organizations

»Sensing Gas Organizations
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Ukraine

»Ukraine's Gas Sensing
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Greece


»Greece
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

select: ~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~
~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~[Σ] ~[Ω] ~[Δ]!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Small & Smart Inc reserves rights to change this document without any notice
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~